Întrebare adresată de către deputatul Monica Iacob-Ridzi ministrului delegat al Energiei – Răzvan Nicolescu

ÎNTREBARE

Către:  Domnului RĂZVAN NICOLESCU

Ministrul delegat pentru energie

De către: Deputat MONICA IACOB-RIDZI,

Grupul Parlamentar PP-DD

Subiectul întrebării:  acordarea de venituri în completare pentru salariaţii din companiile energetice de stat

Stimate domnule ministru,

Apreciez intenţia ministerului pe care-l conduceţi de a elabora programe de protecţie sociale adecvate pentru salariaţii care, în urma punerii în aplicare a unor programe de restructurare şi eficientizare a companiilor energetice ale statului, sunt disponibilizaţi. În acest sens, apreciez adoptarea ordonanţei de urgenţă privind acordarea de venituri în completare pentru salariaţii de la unităţile economice de stat, ordonanţă publicată în Monitorul Oficial din 21 august 2014, măsură care asigură pentru salariaţii disponibilizaţi un venit de completare pe o perioadă de 24 de luni.

În acelaşi timp însă, vă atrag atenţia că documentul adoptat de guvern este incomplet. Astfel, potrivit prevederilor acestei ordonanţe de urgenţă, “de venituri în completare beneficiază disponibilizaţii proveniţi din cadrul operatorilor economici reclasificaţi în sectorul administraţiei publice, conform listei publicate de către Institutul Naţional de Statistică (INS).” Dintr-o analiză succintă a acestei liste, am observat că pe aceasta figurează societăţi comerciale din domeniul energetic din Valea Jiului care nu mai au, în prezent, nici un angajat, fiind în stare de faliment şi lichidare judiciară, în cazul cărora aplicarea prevederilor ordonanţei este tardivă. În schimb, din listă nu face parte, spre exemplu, Societatea Naţională pentru Închideri Mine Valea Jiului (SNIMVJ), companie a cărei principală responsabilitate este chiar derularea unui program de închidere a minelor neviabile din Valea Jiului, unde lucrează câteva mii de salariaţi care, potrivit prevederilor din negocierile cu Comisia Europeană, îşi vor pierde locurile de muncă până la finele anului 2018. De altfel, chiar în aceste zile, peste 250 de salariaţi de la subunităţile acestei societăţi, respectiv de la minele Petrila, Paroşeni şi Uricani, au fost disponibilizaţi.

De asemenea, după cum ştiţi, inclusiv activitatea din cadrul Complexului Energetic Hunedoara presupune nefericita posibilitate a adoptării, la un moment dat, a unui program de restructurare şi disponibilizare. Personal, sunt împotriva adoptării unor astfel de măsuri care conduc la concedierea salariaţilor din minerit şi energie, dar în acelaşi timp, consider că orice discuţie legată de o astfel de situaţie nu trebuie pornită fără a avea deja pregătite soluţii concrete şi eficiente de protecţie socială pentru personalul afectat de eventualele măsuri de disponibilizare.

Din păcate, recent adoptata Ordonanţă de Guvern privind acordarea de venituri în completare pentru personalul disponibilizat de la societăţile energetice ale statului la care sunt previzionate programe de concedieri colective nu cuprinde şi cele două companii energetice din Valea Jiului, SNIMVJ respectiv CEH. Situaţia necesită explicaţii din partea dumneavoastră, cu atât mai mult cu cât, din partea organizaţiilor sindicale ale salariaţilor din cele două companii, am înţeles că au fost transmise solicitări privind includerea pe lista care a stat la baza adoptării acestei ordonanţe de urgenţă.

În aceste condiţii, vă întreb domnule ministru, cum veţi acţiona pentru ca această importantă prevedere legislativă adoptată de Guvern în vederea asigurării protecţiei sociale a salariaţilor care-şi pierd locurile de muncă să nu acţioneze discriminatoriu, ci să cuprindă inclusiv angajaţii din sectorul minier şi energetic al Văii Jiului care ar putea fi afectaţi de eventualele concedieri colective ?

Solicit răspuns scris.

 Cu deosebită consideraţie,

MONICA IACOB- RIDZI

Comments are closed.