Întrebare adresată de către deputatul Monica Iacob-Ridzi ministrului delegat al Energiei – Răzvan Nicolescu

ÎNTREBARE

 

Către:  Domnului RĂZVAN NICOLESCU

Ministru delegat pentru energie

De către: Deputat MONICA IACOB-RIDZI,

Grupul Parlamentar PP-DD

Subiectul întrebării: bugetul Complexului Energetic Hunedoara pentru anul 2014

Stimate domnule ministru,

În repetate rânduri am adus la cunoştinţa Parlamentului şi a Guvernului, situaţia mineritului din Valea Jiului şi, în general, situaţia Complexului Energetic Hunedoara. Cu toate că la momentul constituirii acestui complex energetic, speranţele celor care activează în cadrul acestuia, dar şi al majorităţii locuitorilor din Valea Jiului şi judeţului Hunedoara erau mari, odată cu trecerea timpului oamenii constată că promisiunile făcute de guvernul pe care-l reprezentaţi şi de ministerul pe care-l giraţi nu se adeveresc.

La mai puţin de doi ani de la înfiinţarea Complexului Energetic Hunedoara investiţiile promise în sectorul minier, estimate la circa 60 de milioane de euro, au rămas doar la stadiul de „bune intenţii”, iar angajările de personal la minele din Valea Jiului sunt doar sporadice, neacoperind nici măcar necesarul minim de personal pentru producţia programată. În lipsa acestor factori, la care se adaugă problemele create de costurile de producţie şi cele privind piaţa de energie, indicatorii economico-financiari ai CEH au făcut ca acest agent economic vital pentru susţinerea economică şi socială a Văii Jiului şi, în bună parte, a judeţului Hunedoara, să se afle în pragul colapsului. Mai mult, deşi ne aflăm aproape de jumătatea anului 2014, salariaţii Complexului Energetic Hunedoara nu pot începe negocierea unui Contract Colectiv de Muncă pentru că Guvernul României nu a reuşit încă să aprobe Bugetul de Venituri şi Cheltuieli al CEH pentru acest an.

Ca şi cum toate acestea nu ar fi îndeajuns, problemele sociale se acutizează ca urmare a deciziilor luate la nivelul Complexului Energetic Hunedoara privind diminuarea nivelului de salarizare al angajaţilor din minerit (pe fondul lipsei unui Contract Colectiv de Muncă), repectiv trimiterea în concediu fără plată a unei părţi din personalul salariat în departamentul energetic al CEH. Toate aceste probleme fac ca reprezentanţii salariaţilor, aflaţi în imposibilitatea de a negocia drepturile cuvenite angajaţilor CEH, să ia în calcul declanşarea unui conflict colectiv de muncă.

În faţa acestor sumbre perspective, vă întreb domnule ministru:

 1. Când estimaţi că puteţi propune Guvernului României un Buget de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2014 şi când credeţi că va beneficia efectiv CEH de acest buget ?

 2. Care sunt măsurile pe care Ministerul Energiei le întreprinde pentru redresarea balanţei economice şi financiare a Complexului Energetic Hunedoara şi cum înţelegeţi să acţionaţi pentru a evita intrarea în insolvenţă a CEH sau, mai rău, declararea falimentului acesteia?

 3. Când estimaţi că Guvernul îşi va onora promisiunile făcute minerilor Văii Jiului, cu privire la demararea de investiţii în sectorul minier viabil din cadrul CEH, respectiv cele referitoare la angajările de personal care să permită exploatarea în condiţii de siguranţă a zăcămintelor de cărbune din Valea Jiului ?

Solicit răspuns scris.

Cu deosebită consideraţie,

MONICA IACOB- RIDZI

Grup Parlamentar PP-DD

Comments are closed.